Portfolio > Prosthesis Series

Prosthesis Twenty One
42” x 22” x 19”
2013
Prosthesis Twenty
20” x 20” x 24”
2013
Prosthesis Eleven, Prosthesis Twelve
MDF, Paint, Spandex
16" x 16" x 16"
2010
Prosthesis Ten
Maple, Spandex
16" x 16" x 16"
2010
Prosthesis Nine
Mahogany, Spandex, Glow-in-the-Dark Thread
2010
Prosthesis Eight
Maple, Fiberglass, Paint
18" x 18" x 16"
2010
Prosthesis Seven
Mahogany, Maple, Fiberglass, Paint
16" x 16" x 18"
2010
Prosthesis Six
Mahogany, Fiberglass, Paint
16" x 16" x 18"
2010
Prosthesis Five
Walnut, Fiberglass, Paint
16" x 16" x 18"
2010
Prosthesis Four
Maple, Fiberglass, Paint
16" x 16" x 18"
2009
Prosthesis Three
Walnut, Fiberglass, Paint
16" x 16" x 18"
2009
Prothesis Two
Mahogany, Fiberglass, Paint
18" x 18" x 16"
2009
Prosthesis
Maple, Fiberglass, Paint
15" x 15" x 19"
2009