Portfolio > Prosthesis Series

Prosthesis
Prosthesis
Maple, Fiberglass, Paint
15" x 15" x 19"
2009