Portfolio > Prosthesis Series

Prosthesis Twenty One (detail)
Prosthesis Twenty One (detail)
2013