Portfolio > Prosthesis Series

Prosthesis Twenty One
Prosthesis Twenty One
42” x 22” x 19”
2013