Portfolio > Prosthesis Series

Prosthesis Eight
Prosthesis Eight
Maple, Fiberglass, Paint
18" x 18" x 16"
2010