Portfolio > Prosthesis Series

Prosthesis Three
Prosthesis Three
Walnut, Fiberglass, Paint
16" x 16" x 18"
2009