Portfolio > Prosthesis Series

Prosthesis Twenty
Prosthesis Twenty
20” x 20” x 24”
2013