Portfolio > Prosthesis Series

Prosthesis Nine
Prosthesis Nine
Mahogany, Spandex, Glow-in-the-Dark Thread
2010