Portfolio > Prosthesis Series

Prosthesis Four
Prosthesis Four
Maple, Fiberglass, Paint
16" x 16" x 18"
2009